Cisca Nijholt

GrimeIn rits te fier Spile yn jannewaris 2020
Frou Visser & GrimeIn gekkehus yn 't sikehus Spile yn jannewaris 2019
Beppe de Vries & GrimeSoest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars Spile yn jannewaris 2018
GrimeDe erfenis fan muoike Bella Spile yn jannewaris 2017
Tynke & GrimeKlinyk yn opskuor Spile yn jannewaris 2016
Suus & GrimeFrou siket boer Spile yn jannewaris 2015
Cindy Marels & GrimeKeamerkabaal Spile yn jannewaris 2014
Grimede Richel Spile yn jannewaris 2013
GrimeNet te beteljen sa'n leadjitter Spile yn jannewaris 2012
GrimeDe Bloody Mary Spile yn jannewaris 2009
GrimeAlfred en Albert Spile yn jannewaris 2008
Grime & BeppeBerend past op'e slach Spile yn jannewaris 2007
Japke & GrimeHeibel op Galamastins Spile yn jannewaris 2006
Ynstekker & GrimeDe kat op 't spek Spile yn jannewaris 2005
GrimeBrike kueren Spile yn jannewaris 2004
GrimeKalm bliuwe Spile yn jannewaris 2003
Grime & Frou KoekoekBetizing om in Gryk Spile yn jannewaris 2002
OmballingenBoerebunt en reade lampen Spile yn jannewaris 2001
Sita LautenbachSnoepy Haaibaai Spile yn jannewaris 2000
LeneIt sande gebod Spile yn jannewaris 1998
RoaskeMister Amadini Spile yn jannewaris 1997