Minke van der Veen

Maya HakIn rits te fier Spile yn jannewaris 2020
JannyIn gekkehus yn 't sikehus Spile yn jannewaris 2019
Tine de VriesSoest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars Spile yn jannewaris 2018
Neeltsje BakkerDe erfenis fan muoike Bella Spile yn jannewaris 2017
Herma BeekmanFrou siket boer Spile yn jannewaris 2015
Brenda Sik Keamerkabaal Spile yn jannewaris 2014
Rikade Richel Spile yn jannewaris 2013
Lysbeth WestraNet te beteljen sa'n leadjitter Spile yn jannewaris 2012
Mem OersteSusters yn Saken Spile yn jannewaris 2011
Sofia van FraeijenhovenDe Bloody Mary Spile yn jannewaris 2009
Rykje HoekstraAlfred en Albert Spile yn jannewaris 2008
Jannie LandstraBerend past op'e slach Spile yn jannewaris 2007
TineHeibel op Galamastins Spile yn jannewaris 2006
Mefrou ScoltenDe kat op 't spek Spile yn jannewaris 2005
Akke HavermanBrike kueren Spile yn jannewaris 2004