Frou siket boer

Spile yn jannewaris 2015

Herma Beekman fynt it heech tiid wurden dat har soan Dick in frou kennen leart. Sy skriuwt dêrom in brief nei de redaksje fan it televyzje programma "Boer siket Frou". It folk dat op de brief reagearret is spitigernôch foar Herma net allegear like foarnaam. Fansels sil elkenien besykje Dick syn kar te beynfloedzjen en fansels betsjut dat ek dat jimme in protte wille hawwe sille by dizze komeedzje.

Affysje   Folder   Groepsfoto   Ploech