Germ van der Weg

Ljocht en lûdIn rits te fier Spile yn jannewaris 2020
Ljocht en lûdIn gekkehus yn 't sikehus Spile yn jannewaris 2019
Ljocht en lûdSoest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars Spile yn jannewaris 2018
Ljocht en lûdDe erfenis fan muoike Bella Spile yn jannewaris 2017
Ljocht en lûdKlinyk yn opskuor Spile yn jannewaris 2016
Ljocht en lûdFrou siket boer Spile yn jannewaris 2015
Ljocht en lûdKeamerkabaal Spile yn jannewaris 2014
Ljocht en lûdde Richel Spile yn jannewaris 2013
Ljocht en lûdNet te beteljen sa'n leadjitter Spile yn jannewaris 2012
Ljocht en lûdSusters yn Saken Spile yn jannewaris 2011
Ljocht en lûdDe Bloody Mary Spile yn jannewaris 2009
Ljocht en lûdAlfred en Albert Spile yn jannewaris 2008
Ljocht en lûdBerend past op'e slach Spile yn jannewaris 2007
Ljocht en lûdHeibel op Galamastins Spile yn jannewaris 2006
Ljocht en lûdDe kat op 't spek Spile yn jannewaris 2005