Anneke Boersma

YnstekkerIn rits te fier Spile yn jannewaris 2020
YnstekkerIn gekkehus yn 't sikehus Spile yn jannewaris 2019
YnstekkerSoest' fiele wat ik fiel, dan piipest wol oars Spile yn jannewaris 2018
YnstekkerDe erfenis fan muoike Bella Spile yn jannewaris 2017
YnstekkerKlinyk yn opskuor Spile yn jannewaris 2016
YnstekkerFrou siket boer Spile yn jannewaris 2015