De Bloody Mary

fan: Mary Bakker Schoon
oersetten troch: Siep Jorna   (De Bloody Mary)

Spile yn jannewaris 2009

As kapitein Rein en syn stjoerman Brant har âlde frachtskip de "Bloody Mary", omboud litten ha ta cruiseskip, tinke se dat se op dy manier fluch in soad jild fertsjinje kinne. De "Bloody Mary" sil in cruise meitsje lâns de moaiste plakjes fan de Middellânske see. Fansels giet it oars as de kapitein it yn it sin hie. It docht blyken dat alle passazjiers, en ek de "Bloody Mary" sels, net binne sa as jo tinke soene.

ReinJoast Zonneveld
BrantNico de Lange
Hessel FeitsmaJan Agema
Sofia van FraeijenhovenMinke van der Veen
Elske HietkampBetty Jonkman
Doede GjaltemaPieter Lolkema
Geeske GjaltemaTineke Bos
Greta StoetGeartsje Pekema
FransFonger Altenburg
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerNiko Boersma
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrWiebe Pekema
 Klaas Schuurman
folder   downloads