de Richel

fan: Ton Davids
oersetten troch: Abele Krist   (De Goot)

Spile yn jannewaris 2013

Pension de Richel is in opheintehûs foar dak- en thúsleazen. De lieding is yn hannen fan Toos, frijwillichster yn hert en nieren. Pien liket in idealistyske frijwillichster mar docht wol wat nuver. De fjouwer bewenners, in swalkster, in junk, in hoer en in oan leger wâl rekke toanielspiler, hawwe allegear harren eigenaardichheden. De buert, benammen de buorfrou, wol it pension fuort hawwe. Dat Toos en de oare bewenners dat net samar barre litte, lit him riede...

RikaMinke van der Veen
EduardFonger Altenburg
Jotie KoppenolJoast Zonneveld
WandaLeeuwkje van der Velde
Pien SteltmanTineke Bos
Toos StuytsHennie de Jong
Elizabeth MeermanBetty Jonkman
Bennie WassmanNico de Lange
  
RezjyJenny van der Werf
YnstekkerGrietsje de Jong
GrimeJenny van der Werf
 Cisca Nijholt
Ljocht en lûdWouter Schaap
 Germ van der Weg
DekôrOane van der Werf
 Erik Muizelaar
 Klaas Schuurman
folder   affysje   groepsfoto   fotos   downloads