groepsfoto In gekkehûs yn 't sikehûs

groepsfoto In gekkehûs yn 't sikehûs Nico de Lange Tineke Bos Betty Jonkman Cisca Nijholt Jenny van der Werf Anneke Boersma Wouter Schaap Fonger Altenburg Minke van der Veen Janny Kerstma Alwin Hoekstra Japke Zonneveld it Stik