Jehannes van der Molen

HylkeKalm bliuweSpile yn 2003
KlaasBetizing om in Gryk Spile yn 2002
Hindrik ButendykBoerebûnt en reade lampenSpile yn 2001
FlipseIt sânde gebodSpile yn 1998
Jarich DingersmaMister AmadiniSpile yn 1997

5 kear Spiler